SỰ KIỆN

Game of Vin

GIẢI THƯỞNG 1

Voucher ứng phí 50% hoa hồng

Voucher ứng phí 50% hoa hồng giao dịch VGP GĐ2 (không phân biệt giỏ hàng)

GIẢI THƯỞNG 2

Voucher thêm lượt

Voucher may mắn thêm lượt bốc thăm sản phẩm cho giao dịch thuộc giỏ hàng VGP GĐ2 Bốc Thăm

GIẢI THƯỞNG 3

Quà mini game

BÌNH GIỮ NHIỆT

SẠC DỮ PHÒNG

100 LINKCOIN

SỔ DA

NÓN BẢO HIỂM

ÁO VINHOMES

LỊCH SỰ KIỆN

SỰ KIỆN GAME OF VIN

14h30 : 15h00 - Đón Khách
 • Đón khách
 • Chụp hình với backdrop và mockup
15h00 : 15h05 - Giới Thiệu Chương Trình

Host giới thiệu chương trình

15h05 : 15h10 - Phát Biểu

CEO Phạm Thành Bảo phát biểu

15h10 : 15h15 - Game of Vin
 • Chiếu clip giới thiệu Game và các đội
 • Giới thiệu về thể lệ và giải thưởng Game
 • Giới thiệu lần lượt các đội chơi
15h35 : 15h45 - Klara
 • Mini Game quay số nhận thưởng
 • Chiếu clip giới thiệu giải thưởng
 • Trao thưởng xe Klara
16h00 : 16h10 - VGP GD92 & Smart Home
 • CEO/GĐHT giới thiệu tiến độ VGP và VGP GĐ 2
 • GĐ CN present về 4 trụ cột thông tin
 • Lumi present về Smart Home & Smart City
 • Khai trương Smart Hub của LinkHouse
 • Giới thiệu chính sách kinh doanh mới cho VGP GĐ 2
 • Giới thiệu chính sách phí cho ĐT về sản phẩm Lumi
 • Đối tác trực tiếp trải nghiệm Smart Hub

LinkHouse Real Estate Corporation