In

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Thiết lập chiến lược, tiêu chuẩn vận hành và mục tiêu phát triển cho bộ phận Chăm sóc khách hàng của công ty và đơn vị kinh doanh trực thuộc LinkHouse.
 • Hướng dẫn và điều phối hoạt động của bộ phận Chăm sóc khách hàng.
 • Hỗ trợ nhân viên Chăm sóc khách hàng trong việc giải quyết những trường hợp phát sinh đặc biệt.
 • Theo dõi quá trình tiếp xúc khách hàng của từng nhân viên, tổng hợp các báo cáo, đưa ra các hướng khắc phục, cải tiến phương pháp tiếp xúc và huấn luyện lại cho nhân viên. Để đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên chăm sóc khách hàng
 • Cải tiến và áp dụng quy trình làm việc mới nhằm tăng hiệu quả và năng suất hoạt động của bộ phận Chăm sóc khách hàng.
 • Cố vấn và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên chăm sóc khách hàng.
 • Biết lập kế hoạch và hạch định công việc cho nhân viên để hoàn thành chỉ tiêu công ty đề ra.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Có kiến thức am hiểu về Bất động sản, internet nói chung và ngành thương mai điện tử nói riêng.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng trong đó ít nhất 3 năm làm vị trí Trưởng Phòng/ Trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng.
 • Yêu thích và muốn tìm hiểu về ngành Bất động sản.
 • Có khả năng giao tiếp và giải quyết tình huống khéo léo, nhanh nhạy.
 • Có khả năng giám sát và quản lý tiến độ công việc. Điều phối các nguồn lực phù hợp với yêu cầu và điều kiện của bộ phận.

MỨC LƯƠNG: 1520 triệu

LinkHouse Real Estate Corporation