70% THÔI MÀ!!

Cảm nhận được sự vất vả cũng như nhiệt tình của toàn thể thành viên nhà LinkHouse, sự kiện 70% THÔI MÀ!! được tổ chức nhằm mục đích vinh danh những đối tác có giao dịch thành công đối với dự án [...]