In Tin LinkHouse

 

Timhome.vn được tạo ra bởi Homsters.com, công ty công nghệ bất động sản quốc tế, mang đến các giải pháp nâng cấp ngành công nghiệp bất động sản thông qua việc xây dựng thị trường bất động sản theo định hướng, cung cấp dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số cho các nhà phát triển tại 6 quốc gia. Timhome.vn đi vào hoạt động năm 2016 và có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Với sự hợp tác này, Linkhoue mong rằng cả hai công ty sẽ cùng hợp lực và phát triển vững mạnh trên thị trường bất động sản.

Theo Linkhouse

LinkHouse Real Estate Corporation